สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค ยินดีต้อนรับ
การช่วยเหลือให้คำปรึกษาปัญหากฎหมายเกี่ยวการคุ้มครองผู้บริโภค
การประนอมข้อพิพาทระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจและผู้ประกอบการ
ศูนย์บริการความรู้ด้านคุ้มครองผู้บริโภค สามารถติดต่อขอรับข้อมูลกฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ได้ที่ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารรัชดาภิเษก ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร โทรศัพท์ 02-515-4112-7
วันที่ 22 ธันวาคม 2558 พนักงานอัยการและนิติกรของสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค เข้าร่วมการออกบูธจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายและตั้งโต๊ะบริการปรึกษาและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน

สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค

อาคารถนนรัชดาภิเษก  ชั้น 2   แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 0 2515 4112 - 0 2515 4117   IP Phone : 220079 , 220080

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.