สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค ยินดีต้อนรับ
การช่วยเหลือให้คำปรึกษาปัญหากฎหมายเกี่ยวการคุ้มครองผู้บริโภค
การประนอมข้อพิพาทระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจและผู้ประกอบการ
ศูนย์บริการความรู้ด้านคุ้มครองผู้บริโภค สามารถติดต่อขอรับข้อมูลกฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ได้ที่ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารรัชดาภิเษก ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร โทรศัพท์ 02-515-4112-7
วันที่ 18-19 มีนาคม 2559 รองอัยการสูงสุด (นางสาวนิภาพร รุจนรงศ์) และคณะจากส่วนกลาง ประกอบด้วย อธิบดีอัยการ สคช. (นายศักดิ์ชัย อัศวินอานันท์) อัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค(นายคมวิทย์ แดงไชยวัฒน์) และ เจ้าหน้าที่จากส่วนกลางเข้าร่วมงานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยมีพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี ในการนี้ สอจ.ปัตตานี สคช.ปัตตานี. และสอย.ปัตตานี ได้ออกบูธจัดนิทรรศการ การให้บริการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและจัดอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่นักเรียนในครั้งนี้ด้วย
วันที่ 7 เมษายน 2559 พันตรีประพล อยู่ปาน และว่าที่ ร.อ.อังคาร อยู่ขำ เข้าร่วมการให้บริการปรึกษาปัญหากฎหมาย การทำนิติกรรมสัญญา ในงานกาชาดประจำปี 2559 ณ บริเวณสวนอัมพร

สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค

อาคารถนนรัชดาภิเษก  ชั้น 2   แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 0 2515 4112 - 0 2515 4117   IP Phone : 220079 , 220080

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.